Fontana Pink Floart

Fountain Pink Floart je klasična mediteranska fontana pogodna kao ukrasni elemenat u privatnim vrtovima, parkovima i sličnim mjestima. Fontana je inače simbol za vodu, elemenat koja znači život, i postavlja se uvijek na centralno mjesto. Pored elegantnog dizajna mekanih oblika, ima visoko postavljene slavine koje prolaznicima daju priliku da se napiju vode “u prolazu”. Fontana Pink Froart se može naručiti po željenim dimenzijama.

Brački kamenolomi su već u antičkim vremenima isporučivali kamen za gradnju mnogih značajnih građevina: najpoznatija su Dioklecijanova palača u Splitu, katedrala sv. Jakova u Šibeniku i katedrala Sv. Lovre u Trogiru i koji su pod UNESCO-zaštitom.

Cijena: Kontaktirajte OK Stipe

Category:

Description

Fountain Pink Floart je klasična mediteranska fontana pogodna kao ukrasni elemenat u privatnim vrtovima, parkovima i sličnim mjestima. Fontana je inače simbol za vodu, elemenat koja znači život, i postavlja se uvijek na centralno mjesto. Pored elegantnog dizajna mekanih oblika, ima visoko postavljene slavine koje prolaznicima daju priliku da se napiju vode “u prolazu”. Fontana Pink Froart se može naručiti po željenim dimenzijama.