Tehnika vađenja kamena

  • otvara se brdo, skida se jalovina sa vrha brda da bi se došlo do kvalitetnog kamena, u kamenolomu se bere kamen, vade se blokovi
  • lančanom sjekačicom, dijamantnim žičnim pilama se provlače kroz rupe napravljene sondama, na taj način se spusti velika ploča
  • kada se otvori dio brda ispila se na manje blokove i do 2.5 m kubnih te se dovozi na daljnu preradu
ok-stipe-stone-process-web